Author Archives: admin

28Th8 2018

HỘI CHỨNG STEVENS-JOHNSON

HỘI CHỨNG STEVENS-JOHNSON

TÌM HIỂU BỆNH DA LIỄU

0 Comment

ĐẠI CƯƠNG – Là một hội chứng đặc trưng bởi các thương tổn đa more...

27Th8 2018

HỒNG BAN ĐA DẠNG

HỒNG BAN ĐA DẠNG

TÌM HIỂU BỆNH DA LIỄU

0 Comment

ĐẠI CƯƠNG Hồng ban đa dạng là một bệnh da cấp tính do nhiều more...

27Th8 2018

VIÊM DA TIẾP XÚC DỊ ỨNG

VIÊM DA TIẾP XÚC DỊ ỨNG

TÌM HIỂU BỆNH DA LIỄU

0 Comment

ĐẠI CƯƠNG – Viêm da tiếp xúc là phản ứng viêm cấp hoặc mạn more...

24Th8 2018

VIÊM DA CƠ ĐỊA

VIÊM DA CƠ ĐỊA

TÌM HIỂU BỆNH DA LIỄU

0 Comment

ĐẠI CƯƠNG Viêm da cơ địa là bệnh mạn tính tiến triển từng đợt, more...

24Th8 2018

HỘI CHỨNG RAYNAUD

HỘI CHỨNG RAYNAUD

TÌM HIỂU BỆNH DA LIỄU

0 Comment

ĐẠI CƯƠNG – Hội chứng Raynaud (Raynaud’s syndrome) là tình trạng bệnh lý do more...

24Th8 2018

BỆNH VIÊM DA DẠNG HERPES CỦA DUHRING-BROCQ

BỆNH VIÊM DA DẠNG HERPES CỦA DUHRING-BROCQ

TÌM HIỂU BỆNH DA LIỄU

0 Comment

ĐỊNH NGHĨA Bệnh được xếp vào nhóm bệnh da bọng nước. Thương tổn chủ more...

24Th8 2018

BỌNG NƯỚC DẠNG PEMPHIGUS

BỌNG NƯỚC DẠNG PEMPHIGUS

TÌM HIỂU BỆNH DA LIỄU

0 Comment

ĐẠI CƯƠNG – Là bệnh da bọng nước tự miễn, tiến triển mạn tính, more...

24Th8 2018

VIÊM BÌ CƠ

VIÊM BÌ CƠ

TÌM HIỂU BỆNH DA LIỄU

0 Comment

ĐẠI CƯƠNG – Là một bệnh tự miễn, thương tổn chủ yếu là viêm more...

24Th8 2018

LUPUS BAN ĐỎ HỆ THỐNG

LUPUS BAN ĐỎ HỆ THỐNG

TÌM HIỂU BỆNH DA LIỄU

0 Comment

ĐẠI CƯƠNG Lupus ban đỏ hệ thống là một trong các bệnh tự miễn more...

24Th8 2018

LUPUS BAN ĐỎ DẠNG ĐĨA

LUPUS BAN ĐỎ DẠNG ĐĨA

TÌM HIỂU BỆNH DA LIỄU

0 Comment

ĐẠI CƯƠNG – Thể này cũng có tên khác là lupus ban đỏ thể more...

John Paxson Authentic Jersey Rashod Hill Jersey